Tilsynsavtale (serviceavtale)

 

En tilsynsavtale fungerer på samme måte som en tilstandskontroll. Men her avtaler vi faste intervaller for kontroll, f.eks en, to, fire eller seks ganger i året.

Vi har i dag mer enn 50 kundes som har fast tilsynsavtale med EXER Fitness.

Vi ser at der vi har jevnlig tilsyn av utstyret gir dette lavere vedlikeholdskostnader og mindre driftstans. HMS-krav ivaretas også på en bedre måte.

Ønsker du å bestille tilsynsavtale kan du gjøre dette her…