Om EXER…

EXER… produserer treningsapparater til treingssenter og trimrom

Om du ønsker å starte et tradisjonelt treningssenter, et selvbetjent senter, eller du ønsker å fornye utstyrsparken i ditt eksisterende senter kan våre forhandlere hjelpe deg

EXER… har utviklet et eget system for internkontroll og servicekontroll for trimrom og treningssenter. Våre leverandører kan gjennom dette sørge for at ditt treningsutstyr fungerer som det skal og at sikkerhet og HMS-krav ivaretas på best mulig måte